top of page

טיפול בהורים יכול לעמוד בפני עצמו כדי לסייע להורים, וגם יכול להתקיים כתהליך המלווה את הטיפול הפסיכולוגי בילדם.

אז איך עוזר ליווי פסיכולוג להורים?

אתם יכולים לקבל מגוון מענים במפגש עם פסיכולוג. החל מתמיכה הכלה ומקום בטוח עבור הרגשות והחוויות ההוריות שלכם, דרך פיתוח תובנות והבנות מעמיקות לגבי המצב שלכם ושל הילדים שלכם, ועד לכלים ופתרונות מעשיים וייעוץ קונקרטי.

בתהליך הטיפולי בהורים המענה ניתן בהתאם לצורך ולבקשת ההורים.  אנו מקיימים יחד דיאלוג על המטרות, הציפיות והרצונות שלהם מהליווי הפסיכולוגי, הן עבור הילד, והן עבור עצמם. בפתיחות ובגמישות.

למשל, עבור דאגות או חרדות של הורים, לרוב נתחיל דרך שיח בניסיון להגיע להבנה משותפת של הדאגה, ומשם עבודה על דפוסי חשיבה או על ההתמודדות הרגשית, או גם וגם. הורה שירצה פתרונות מעשיים יוכל גם לקבל ייעוץ והכוונה התנהגותית. 

יש לכם עוד שאלות או התלבטויות?

bottom of page