top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 01/09/2022
לירון רפפורט, פסיכולוגית חינוכית,  מטפלת בילדים ובהורים ,מדריכת הורים.  

מהות אתר אינטרנט נגיש:

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .
ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט
התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהAA  ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.
האתר נבדק באופן קבוע כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.
הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)
אין דפי צד ג׳ באתר בזמן זה.
ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט
באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים:  Firefox / Opera / Safari / LynxEdge / Chrome ובתוכנות קוראות מסך NVDA / Jaws/ Voiceover
שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר
האתר כמעט הונגש באופן , אנו מערכים שהנגשת האתר תושלם עד לתאריך ה01/10/2022. עד לתאריך זה, הנגשת האתר תושלם באופן מלא.

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור: 
במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות:


טלפון:
052-8949-238

אימייל:
liron.rapaport@gmail.com

bottom of page