2

מוזמנים לקרוא על זכויותיכם באתר כל זכות

3

השרות  משלים את סל השירותים הניתנים על ידי השרות הפסיכולוגי החינוכי במוסדות החינוך בעיר וסביבתה.  אתם יכולים לבדוק אם קיים גם שירות פסיכולוגי משלים בעיר מגוריכם. אל שפ"מ פתח תקווה ניתן להגיע גם אם אינכם תושבי העיר.

4

בכל רשות מקומית יש תחנה לשירותים חברתיים, לעיתים ניתן לקבל שם בתנאים שונים טיפול מוזל  

4

קופות החולים

ניתן לפנות למוקד השירות בקופת החולים שלכם, לאתר האינטרנט או לרופא המשפחה שלכם ולבקש לבדוק מה התנאים לקבלת טיפול מוזל. 

טיפול פסיכולוגי בתשלום מופחת
 

על מנת לקבל טיפול פסיכולוגי בתשלום מוזל או מופחת מומלץ לפנות למסגרות מוזלות או ציבוריות ולבדוק כיצד תוכלו למצות את זכויותיכם. מצורפת רשימה של מקומות שבהם לעיתים ניתן להשיג טיפול מוזל. 
שימו לב לכל מקום יש תנאים משלו. לעיתים זה כרוך ברשימת המתנה. 
*אין לי אחריות על המקומות הללו.